System Engineer - Bruxelles

Long term
Bruxelles, Belgique
Tech
Partial remote possible
2 yrs of exp.
Posted on 01-25-2023

Le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB)

Le CIRB est l’organisme d’intérêt public qui, en Région de Bruxelles-Capitale, entend devenir le partenaire technologiquement neutre, compétitif, fiable et de qualité de toute institution publique.

More informations
 • Website
 • Public institution
 • > 2000 employees
 • Tech
Impact study
Le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) not measure the impact.
Read more

Je wil…

 • Zin geven aan je beroep door je vaardigheden ten dienste te stellen van het Brussels Gewest en zijn burgers,
 • Deel uitmaken van een duurzame, dynamische organisatie in volle groei,
 • Je loopbaan ontwikkelen dankzij de vele opleidings- en mentoringsmogelijkheden,
 • Je aansluiten bij een structuur die werkzekerheid biedt, terwijl deze op zich constant evolueert,

dan heeft het CIBG de perfecte omgeving voor jou!

Jouw bijdrage, jouw missies

Als System Engineer voor onze partner Net Brussel zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden de volgende:

 • Je maakt een inventaris van het IT-park en voorziet in vernieuwingen met het oog op de coherentie en de optimalisering van applicaties;
 • Je monitort de ICT-infrastructuur, je spoort anomalieën op en je ziet erop toe dat problemen worden opgelost;
 • Je staat in voor het operationele onderhoud van het systeemgedeelte van de technische IT-omgeving;
 • Je ziet toe op de optimale werking van tools voor systeemmonitoring;
 • Je werkt de gebruiksregels van de tools voor systeemmonitoring uit, in overeenstemming met de normen en standaarden van de onderneming en met inachtneming van de dienstverleningscontracten;
 • Je waarborgt de coherentie en de stabiliteit van de in servicemode gebruikte applicaties ten aanzien van de bestaande IT-infrastructuur;
 • Je werkt mee aan het in productie brengen van nieuwe releases;
 • Je grijpt in bij incidenten om de normale werking te herstellen;
 • Je voert tests uit:
 • Van apparatuur (pc’s, laptops, randapparatuur) en, meer in het algemeen, van besturingssystemen vóór die in het hele park in gebruik worden genomen;
 • Van systemen: maken van back-ups en uitwerken van back-up procedures (Data Recovery Plan) - Business Continuity Management;
 • Van applicaties en updates.
 • Je staat in voor het evolutief onderhoud (systemen, netwerken, pc’s en applicaties) en het bijsturen ervan om ervoor te zorgen dat de (componenten van) IT-infrastructuur langer meegaan en blijven inspelen op de behoeften;
 • Indien nodig, sta je de helpdesk teams bij;
 • Je monitort het IT-park (bv.: controle van back-ups, alarmdrempels, finetuning), je spoort anomalieën op, verhelpt ze en brengt verslag uit.
 • Je volgt systeemprestaties (alarmdrempels, tuning) op, analyseert ze en werkt maatregelen uit om eventuele verbeteringen door te voeren + rapportering;
 • Je voert technische taken (niveau 1) uit voor de oplossingen in servicemode (rol van beheerder: beheer van gebruikers, toegang, patching, updates, …);
 • Je ziet toe op de kwaliteit van gegevens in applicaties en voert, indien nodig, verbeteringen door (invoercorrecties, inachtneming van nomenclaturen, enz.);
 • Je fungeert als aanspreekpunt/technisch adviseur van de Service Manager/Implementation Manager, die verantwoordelijk is voor de applicatie in servicemode, of voor de Solution Provider.
Profile

Jij, onze toekomstige collega:

 • Hebt minimaal 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie of je behaalde een Bachelor in informatica;
 • Beschikt over technische kennis in het betrokken vakgebied;
 • Kan certificeringen inzake systeembeheer voorleggen;
 • Je beschikt over technische knowhow in onderstaande vakgebieden:
 • Service Delivery;
 • Maintenance;
 • Testing;
 • Application Support;
 • Network Administration;
 • Installatie van soft- en hardware en/of randapparatuur;
 • Software of technische architectuur;

Van je vele kwaliteiten waarderen wij vooral je inzet voor je werk, je nauwkeurigheid en nauwgezetheid, alsook je vermogen om jezelf te ontwikkelen!